Atributika

 • HIMNAS

  Mūs darželis ant kalnelio

  Ant kalnelio aukšto, žalio.

  Tarp medelių, tarp gėlių

  Atsidžiaugt juo negaliu.

  Tra-lia-lia, tru-liu-liū

  Atsidžiaugt juo negaliu.

  Mūs darželis, tai „Nykštukas“,

  Toks gražus ir nedidukas.

  Tarp medelių, tarp gėlių

  Atsidžiaugt juo negaliu.

  Tra-lia-lia, tru-liu-liū

  Atsidžiaugt juo negaliu.

  Vesk, mamyte, į darželį

  Savo mylimą dukrytę,

  Vesk, tėveli, į darželį

  Savo mylimą sūnelį.

  Kai užaugsiu šia gatve,

  Aš ateisiu pas tave.

 • LOGOTIPAS